צנצנות זכוכית

48 /    
    
3016
3016
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3016 32 50 5 6*6
    
3017
3017
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3017 40 50 5.5 6*6
    
3018
3018
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3018 40 50 5 5.5
35 30 4.5 4.2
    
3019
3019
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3019 41 50 4.8 5.2
41 30 3.6 5.3
    
3020
3020
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3020 41 50 4.5 5.6*5.6
    
3021
3021
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3021 32 30 5 5.5
    
3022
3022
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3022 50
30
    
3023
3023
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3023 50
30
    
3024
3024
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3024 50
30
    
3025
3025
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3025 50 7 6.5
    
3026
3026
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3026 50 7 6.5
    
3027
3027
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3027 50 5.2 5.4
30 4.6 4.7
    
3028
3028
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3028 50 5.8 6.5
30 5 5.5
    
3029
3029
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3029 50 5.8 6.5
30 5 5.5
01     
2982
2982

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2982 60/400 50 5.5 4.5

02     
2981
2981

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2981 58/400 50 6 4.5
  55/400 30 5 4

03     
2984
2984

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2984 53/400 50 6 4.5*5

04     
2986
2986

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2986 58/400 50 5.5 4.5

05     
2985
2985

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2985 55/400 30 5 4.2
  65/400 50 5.5 4.8

06     
2987
2987

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2987 53/400 50 6 4.5*5

07     
2988
2988

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2988 58/400 50 6 4.5

08     
2989
2989

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2989 58/400 60 4.8 3.5

10     
2989_1
2989_1

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2989 58/400 60 4 6

11     
2991
2991

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2991 53/400 50 4.5 4.5

12     
2992
2992

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2992 41/400 50 4.8 6

13     
2993
2993

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2992 41/400 50 4.8 6

14     
2994
2994

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2994 65/400 50 4 7

15     
2995
2995

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2995 38/400 30 4 5*5

16     
2996
2996

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2997 53/400 50 4.5 6.5

17     
2997
2997

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2997 53/400 50 4.5 6.5

18     
2998
2998
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2998 53/400 50 4.5 6.5
37/400 30 4.2 4.5
19     
2999
2999
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
2999 53/400 50 4.5 6.5
20     
3000
3000

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3000 66 100 4.2 8

21     
3001
3001

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3001 53/400 50 4 5.8

22     
3002
3002

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3002 51/400 30 3.2 5.3

23     
3003
3003

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3003   15 3.5  
    30 4.2  
    50 4.7  

24     
3003_b
3003_b

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3003 ב'   20 4  
    50 5  

25     
3004
3004

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3004 51/400 50 4 5

26     
3005
3005

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3005 66 200 5.5 6.8

27     
3006
3006

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3006 70 150 5.5 7*7

28     
3007
3007

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3007 89 200 5 9

29     
3008
3008

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3008 66 200 5.5 6.8

30     
3009
3009

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3009 66 200 6.2 9.2

31     
3010
3010
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3010 60 750 17 8
32     
3011
3011

מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3011   180 8.6 8

33     
3013
3013
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3013 53/400 50 4.5 4.5
34     
3014
3014
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3014 53/400 50 4.5 6
35     
3015
3015
מק"ט תבריג נפח (מ"ל) גובה (ס"מ) קוטר/אורך*רוחב (ס"מ)
3015 30 5.5
   ת.ד 189, קיבוץ גזר טל': 9130626 - 08, פקס: 9152187 - 08 דוא"ל: office@narkispack.co.il